Login

O projekte

Projekt Garage Band Contest je bratislavská súťaž amatérskych kapiel, ktorá sa zameriava na zviditelnenie garážových kapiel a príležitosti sebapropagácie. Tento projekt bol vytvorený a zrealizovaný prvý krát v roku 2015 v Líščom údolí v spolupráci s Mestskou časťou Karlova ves. Tento rok, 29. 10. 2016, bude prebiehať druhý ročník tejto súťaže v Hudobnom klube Kamel, Molecova 2, 841 04 Karlova Ves, Bratislava, Slovakia.

História súťaže

Garage Band Contest 2016

Súťaž v roku 2016 prebiehala v klube Kamel v Bratislave. Kapiel sa prihlásilo nasledovných 6 a súťažilo 29.10.2016

Výsledky Garage Band Contest 2016

1. miesto zaujali Svieca vo vetre a vyhrali profesionálnu nahrávku singlu a video klip

Garage Band Contest 2015

Súťaž v roku 2015 prebiehala v Líščom údolí v Karlovej Vsi v Bratislave. Kapiel sa prihlásilo 6, súťažili 27.8.2015

Výsledky Garage Band Contest 2015

1. miesto zaujali Friday Whiskey a vyhrali účasť na Dúbravských Hodoch a honorár